Encyklopedie automobilů a historie automobilek
Neděle, 19. 5. 2024

Archív

Informace pro řidiče

Euroformulář dopravní nehody

S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Euroformulář dopravní nehody je ke stažení zde.


Povinný obsah autolékárničky od 1.1.2011

 • Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2 )
 • Obvaz hotový s dvěma polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2)
 • Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)
 • Náplast hladká cívka(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)
 • Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
 • Obinadlo škrtící pryžové (601250 mm)
 • Rouška plastová (20 x 20 cm,tloušťka 0,05 mm)
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu
 • Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka 15 cm
 • Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm

Karta první pomoci
Karta je ke stažení zde.

Přehled zpoplatněných úseků dálnic a rychlostních silnic v ČR
Mapa ke stažení zde.

Bodový systém
Zde si můžete stáhnout přehled bodů za dopravní přestupky.

Zákon č. 361 sb. o provozu na pozemních komunikacích ke stažení zde.

Jak postupovat při dopravní nehodě

 1. Zastavte vozidlo, vypněte motor.
 2. Zachovejte klid a rozvahu a nejednejte zbrkle.
 3. Zajistěte místo nehody (výstražný trojúhelník, výstražná světla), oblékněte si reflexní vestu.
 4. Zjistěte stav účastníků nehody (řidičů, spolujezdců, chodců, cyklistů) a v případě zranění poskytněte první pomoc. Současně volejte složky Integrovaného záchranného systému (IZS).
 5. Zejména na dálnici je nutné, aby účastníci nehody opustili neprodleně místo nehody a přesunuli se na bezpečné místo (za svodidlo po pravém okraji dálnice).
 6. Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody (zejména požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, přemísťování vozidel).

7.      Je-li nutné z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy odstranit
havarovaná vozidla, vyznačte na vozovku jejich postavení a případné stopy.

8.      Nahlaste policii případné poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup
veřejného osvětlení).

 1. Prokažte si s dalšími účastníky (včetně možných svědků) nehody svoji totožnost, tj. předložte si vzájemně občanský průkaz a předejte si důležité údaje k vozidlům.
 2. Je dobré si místo nehody a poškozená auta vyfotit. Hned na místě dopravní nehody si můžete vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu.
 3. Pokud vám druhý řidič nechce sdělit údaje o sobě a o vozidle, porušuje tím zákon, a proto přivolejte policii. Zapište si alespoň registrační značku vozidla. Jméno pojišťovny, u které je viník nehody pojištěn, lze zjistit na webových stránkách podle registrační značky auta.
 4. Řiďte se pokyny dispečerů IZS.

 

Kdy nemusíte volat policii?

 • není-li nikdo zraněn nebo usmrcen
  • škoda na každém vozu nepřesáhne 50 000 Kč
  • nedojde ke škodě na majetku třetí osoby
  • řidiči se mezi sebou musí dohodnout na tom, kdo nehodu zavinil   

 

Tísňová telefonní čísla:

112 Integrovaný záchranný systém
158 Policie ČR
150 hasiči
155 zdravotní služba
156 městská policie

Asistenční služby
1240 Autoklub Bohemia Assistance
1230 ÚAMK
1213 ACA1213 a.s.

TOPlist